30 czerwca 763 roku doszło do bitwy pod Anchialos

Bitwa pod Anchialos była starciem pomiędzy wojskami bizantyjskimi dowodzonymi przez cesarza Konstantyna V, a oddziałami bułgarskimi na czele z chanem Telecem.

Od 761 roku w Bułgarii rządy sprawował nowy chan – Telec. Był on władcą dążącym do wojny z cesarstwem wschodnio-rzymskim. Realizację swoich planów rozpoczął od uderzenia na Trację i zajęcia kilku twierdz. W reakcji na te wydarzenia cesarz Konstantyn V przygotował swoje wojska na starcie zbrojne.

30 czerwca 763 roku naprzeciwko siebie stanęły obie armie. Krwawa bitwa trwała cały dzień i zakończyła się zwycięstwem sił bizantyjskich. Odniosły one jednak duże straty. W Bułgarii chan Telec utracił tron, a Konstantyn wrócił do stolicy i zamordował kilka tysięcy bułgarskich jeńców. W kolejnych latach władca bizantyjski prowadził kolejne wyprawy na Bułgarię.

Jan Lewandowski  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*