4 czerwca 1948 roku pilot Stanisław Skalski został aresztowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego pod fałszywymi zarzutami szpiegostwa na rzecz Wielkiej Brytanii i USA

Do Polski wrócił w 1947 roku gdzie ponownie wstąpił do polskiego lotnictwa obejmując tym samym stanowisko inspektora do spraw techniki pilotażu. 4 czerwca 1948 roku został aresztowany w ramach represji z okresu stalinizmu. Fałszywie zarzucano mu szpiegostwo na rzecz obcych mocarstw. Po brutalnym śledztwie podczas którego był torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, 7 kwietnia 1950 roku został skazany przez sędziego Mieczysława Widaja na karę śmierci w tak zwanym procesie kiblowym. Karę śmierci w drodze łaski zamieniono w 1951 roku na dożywocie. Uwolniono go i zrehabilitowano 11 kwietnia 1956 roku, w listopadzie tego samego roku wrócił do wojska i został początkowo zatrudniony w sztabie Wojsk Lotniczych i Obrony Kraju.

One Comment

  1. Żydowscy bezpieczniacy wywołali u niego antyżydowską traumę. Nigdy się z niej nie otrząsnął.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*