Wojsko Polskie dokonało egzekucji 35 Żydów

5 kwietnia 1919 roku miała miejsce egzekucja pińska, rozstrzelano 35 Żydów oskarżanych o popieranie bolszewików

Tego dnia 1919 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej Wojsko Polskie dokonało egzekucji 35 Żydów oskarżanych o popieranie bolszewików

Egzekucja pińska to rozstrzelanie 35 Żydów oskarżanych o popieranie bolszewików w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Podczas trwania wojny polsko-bolszewickiej na zajętych przez Polskę terenach wprowadzono zakaz zgromadzeń w obawie przed rozruchami. 5 kwietnia późnym popołudniem do stacjonujących w Pińsku Polskich żołnierzy dotarła informacja o zebraniu około 150 osób narodowości żydowskiej w Domu Ludowym przy ul. Kupieckiej 72.

Żołnierze po wejściu do budynku aresztowali około 65 uczestników zebrania i odprowadzili do komendy wojskowej tam dowódca liczącego 30 żołnierzy oddziału major Aleksander Łuczyński rozkazał rozstrzelać 35 wybranych osób. Egzekucję wykonano pod ścianą pińskiej katedry. Nie jest do końca znany powód zebrania, według różnych źródeł miało być to zebranie organizacji syjonistycznej lub spotkanie mające na celu podział amerykańskiej pomocy żywnościowej. Nie ma potwierdzeń tezy o zebraniu grupy bolszewickiej.

Egzekucja wywołała wielkie oburzenie w zagranicznej prasie wysłano do Polski amerykańską misję rządową, która miała sprawdzić jak traktuje się Żydów w Polsce. W raporcie Morgenthaua wydarzenie oceniono jako przestępstwo, za które nikt nie został ukarany. Historycy nie oceniają masakry w Pińsku jednoznacznie. Niektórzy twierdzą, że egzekucja była usprawiedliwiona działaniami wojennymi, a żołnierze mieli przekonanie o nielegalnym zgromadzeniu dlatego ich działania nie nosiły znamion przestępstwa.

Na zdjęciu ofiary masakry w Pińsku. Źródło zdjęcia: Wikipedia

One Comment

  1. Jak podaje Norman Davies w książce ORZEŁ BIAŁY GWIAZDA CZERWONA z Łukowa do armii bolszewickiej zgłosiło się ponad 60 ochotników narodowości żydowskiej