6 czerwca 1799 roku urodził się Aleksandr Siergiejewicz Puszkin

Tego dnia 1799 roku w Moskwie urodził się Aleksandr Siergiejewicz Puszkin

Aleksandr Siergiejewicz Puszkin, poeta rosyjski, dramaturg i prozaik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli romantyzmu rosyjskiego, kamerjunkier cara Mikołaja I Romanowa.

Pochodził ze szlachty, jego matka była wnuczką ulubieńca Piotra I, czarnoskórego Abisyńczyka Ibrahima Hannibala. Wykształcenie domowe pobierał u guwernerów Francuzów.

Napisał szereg wierszy politycznych o wymowie wolnościowej – „Wolność”, „Do Czaadajewa”, satyryczne „Bajki Noël” wyszydzające cara Aleksandra I i antypańszczyźnianą elegię „Wieś” – stały się one powodem zesłania poety na Kaukaz. Jego najważniejsze dzieła to:

  • „Jeniec Kaukazu” (1822),
  • „Fontanna Bakczysaraju” (1824),
  • „Eugeniusz Oniegin” (1830),
  • „Dama pikowa” (1834),
  • „Córka kapitana” (1836),
  • „Borys Godunow” (1825).

Jego twórczość została uznana za jedno z największych osiągnięć literatury rosyjskiej.

W 1837 roku na skutek intrygi dworskiej – w obronie honoru żony, pojedynkował się z francuskim emigrantem Georgesem d’Anthes. Został ciężko ranny. Zmarł dwa dni później. Cichy, bez rozgłosu pogrzeb artysty odbył się na cmentarzu przyklasztornym w guberni pskowskiej.

Na zdjęciu Aleksander Puszkin na portrecie Oresta Kiprienskiego, 1827 rok

Comments are closed.