19 grudnia 1941 roku Hitler został Naczelnym Dowódcą Wojsk Lądowych

Tego dnia 1941 roku Adolf Hitler został Naczelnym Dowódcą Wojsk Lądowych

Adolf Hitler został Naczelnym Dowódcą Wojsk Lądowych w związku z niepowodzeniami na froncie wschodnim. Postanowił osobiście dowodzić niemieckimi wojskami lądowymi. Poprzednikiem Hitlera był feldmarszałek Walther von Brauchitsch, który piastował stanowisko od września 1938 roku.

Comments are closed.