6 lipca 1651 roku miała miejsce II bitwa pod Łojowem

Tego dnia 1651 roku miała miejsce II bitwa pod Łojowem

II bitwa pod Łojowem to starcie w ramach powstania Chmielnickiego i zostało stoczone pomiędzy wojskami litewskimi dowodzonymi przez hetmana polnego Janusza Radziwiłła, a oddziałami kozackimi pod wodzą Martyna Nebaby.

Po bitwie pod Beresteczkiem, Chmielnicki zebrał swoje rozbite wojska i ponownie mógł zagrozić Rzeczypospolitej. Na Ukrainę ruszyły wojska koronne pod dowództwem hetmanów Potockiego i Kalinowskiego, które mały się spotkać z wojskami litewskimi Janusza Radziwiłła. 

Chorągwie litewskie w sile około 4 000 po drodze natknęły się, na wojska kozackie w sile około 15 000.
Nie czekając długo Janusz Radziwiłł ruszył do ataku, w którym ostatecznie rozbił wojska Martyna Nebaby i tym samym otworzył sobie drogę na Kijów, który niebawem zdobył.

Comments are closed.