Inkorporacja Prus

6 marca 1454 roku król Polski Kazimierz Jagiellończyk inkorporował Prusy do Królestwa Polskiego

Inkorporacja Prus – Było to spowodowane buntem stanów pruskich, które wypowiedziały posłuszeństwo Zakonowi Krzyżackiemu i poprosiły króla Polski o protekcję i poddawały Prusy Polsce.

Źródło mapki Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*