8 czerwca 1890 roku urodził się Konstanty Plisowski

Tego dnia 1890 roku urodził się Konstanty Plisowski

Konstanty Plisowski, generał brygady WP, znakomity dowódca i kawalerzysta. Absolwent Korpusu Kadetów w Odessie, od 1911 roku w rosyjskiej kawalerii. Walczył w czasie I wojny na froncie austriackim. Po rewolucji utworzył w Odessie szwadron ułanów i przemaszerował do I Polskiego Korpusu w Bobrujsku, walczył na Kubaniu, jako dowódca dyonu Dywizji Strzelców przebijał się przez Mołdawię do Polski.

W czasie odzyskiwania przez Polskę niepodległości organizował i dowodził Pułkiem Ułanów podporządkowanym gen Żeligowskiemu, dowódcy 4 Dywizji Strzelców Polskich. W 1919 r. został dowódcą 14 Pułku Ułanów, a 11 lipca tego roku dowodził słynną szarżą pod Jazłowcem.

Ostatni obrońca Twierdzy Brześć. 28 września dostał się do sowieckiej niewoli i wkrótce potem został odstawiony do obozu jenieckiego w Starobielsku. Zamordowany przez NKWD prawdopodobnie wiosną 1940 roku.

Nocą z 16 na 17 września 1939 roku komendant i dowódca obrony Twierdzy Brześć gen. bryg. Konstanty Plisowski wydał swoim żołnierzom rozkaz opuszczenia fortyfikacji obleganych od kilku dni przez niemiecki XIX Korpus Pancerny gen. por. Heinza Guderiana.

Ostrzeliwana niemal bez przerwy przez niemiecką artylerię twierdza, w której płonął gmach Dowództwa Okręgu Korpusu nr IX, cytadela, i inne ważne dla obrony obiekty, nie miała już żadnych szans na stawianie skutecznego oporu przeważającym siłom wroga.

Opuścił ją też sam gen. Plisowski, ranny w czasie ataku niemieckiego na cytadelę. Wyszli również w zwartym szyku obrońcy. Oddziały polskie kierowały się na Terespol, gdzie będą później kontynuowały walkę z Niemcami, a następnie także z Sowietami. Większość z nich zginie lub trafi do niemieckiej czy sowieckiej niewoli. Dokładnie w tym samym czasie, gdy oddziały polskie opuszczały Twierdzę Brześć, wschodnią granicę Rzeczypospolitej przekraczały wojska sowieckie.

17 września 1939 roku Brześć zajęli Niemcy, by kilka dni później (22 września) miasto i teren twierdzy przekazać okupantowi sowieckiemu.

Comments are closed.