Żydzi Wschodniej Polski | Konferencja Naukowa

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene” mają zaszczyt zaprosić na: IV Międzynarodową Konferencję Naukową Żydzi Wschodniej Polski

Konferencja odbędzie się dnia 15 – 16 czerwca 2015 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Towarzyszy naszemu spotkaniu odbywający się w dniach 14-16 czerwca:
VIII FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ „ZACHOR – Kolor i Dźwięk”
Uczestnicy Konferencji tradycyjnie mają wolny wstęp na imprezy festiwalowe.

PATRONEM TEGOROCZNEJ KONFERENCJI JEST:

PROF. LEO WIENER [1862 – 1939]
– pierwszy w Stanach Zjednoczonych profesor slawistyki, pochodzący z żydowskiej rodziny z Białegostoku.

Konferencja zaplanowana na rok 2015 skupi się na analizie szczegółowego zagadnienia, które metaforycznie ujęliśmy w następującą formułę:

UCZONY, NAUKOWIEC, BADACZ ŻYDOWSKI
Interesują nas następujące zagadnienia:

– Uczeni żydowscy i żydowskiego pochodzenia wywodzący się z Polski wschodniej: losy, biografie, kariery.
– Naukowcy żydowskiego pochodzenia z Europy Wschodniej i Środkowej i ich losy w Ameryce, Europie i na innych kontynentach.
– Literackie obrazy Żyda-uczonego.
– Plastyczne i inne artystyczne wizje żydowskich uczonych.
– Uczony w Piśmie – rzeczywistość, metafora i obraz artystyczny.
– Żydówki-uczone z Europy Wschodniej.
– Losy żydowskich uczonych w czasie wojen i Zagłady.
– Historyczne uwikłania i konteksty pracy uczonych żydowskiego pochodzenia.
– Emigranci-uczeni z Marca ’68 w Izraelu i na świecie.
– Uczeni-Żydzi na Litwie, Ukrainie, Białorusi, w Rosji.
– Żydowscy kolekcjonerzy, historycy sztuki z centralnej i wschodniej Europy.

Gorąco zapraszamy Państwa do wygłoszenia referatów, do dyskusji!
Mile widziane pokazy materiałów audiowizualnych.

 

* * *
Organizatorzy zapewniają nocleg w dniach 14/15 i 15/16 i wyżywienie w dniach 15 i 16 czerwca 2015 roku.
Uczestnicy powinni opłacić wpisowe w wysokości 450 zł [o numerze konta poinformujemy w osobnym liście]. Wpisowe osób z Białegostoku: 350 zł.

 

Referenci otrzymają tom z poprzedniej Konferencji, zawierający prace wygłoszone w 2014 roku. Materiały z roku 2015 zostaną opublikowane w Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia” [jako 5 tom „Studiów Żydowskich”], wydawanej przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego i Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Za-chód”.

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2015 roku. Prosimy je przesłać pocztą na adres Komitetu Organizacyjnego [podany na końcu] lub adres mejlowy: [email protected]

Serdecznie zapraszamy do Białegostoku!
– Prof. Jarosław Ławski, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny UwB – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
– Dr Łukasz Zabielski, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene” – Sekretarz Konferencji
– Dr Barbara Olech, Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej UwB, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael
– Dr Anna Janicka – Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UwB
– Pani Lucy Lisowska, Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael; Przedstawicielka Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na Białystok i woj. podlaskie

 

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*