13 grudnia 1545 roku rozpoczęły się obrady Soboru Trydenckiego

Tego dnia 1545 roku rozpoczęły się obrady Soboru Trydenckiego, zwanego Tridentinum

Sobór Trydencki oficjalnie rozpoczął się 19 listopada 1544 roku. Obrady Soboru Trydenckiego rozpoczęły się dopiero 13 grudnia 1545 roku. Trwały bardzo długo, do roku 1563.

Zwołany przez papieża Pawła III z powodu rozszerzania się herezji Lutra i konieczności reformy Kościoła. Sobór trwał długo, z przerwami. Po śmierci Pawła III obrady soborowe kontynuowali Juliusz III i Paweł IV, który zatwierdził dekrety soborowe 22 stycznia 1564.

W swoich dekretach Sobór Trydencki zajął się wszystkimi kwestiami, które w owym czasie były ważne:

 • kanon Pisma Świętego,
 • grzech pierworodny i usprawiedliwienie,
 • sakramenty, zwłaszcza Eucharystia, komunia św. pod dwiema postaciami, Msza św. jako ofiara,
 • kapłaństwo,
 • ustanowienie seminariów duchownych,
 • małżeństwo,
 • czyściec,
 • kult świętych, obrazów i relikwii,
 • odpusty,
 • księgi liturgiczne.

Uczestników Soboru ożywiało autentyczne pragnienie reformy Kościoła „w głowie i członkach”

Sobór trydencki zmienił liturgię mszy świętej – zwyczajowo zwaną od tego czasu Tridentiną – niedawno wprowadzoną „na rynek mszy św.” przez papieża Benedykta XVI.

Choć całkowitej zmiany dokonał w roku 1570 papież Pius V.

One Comment

 1. Co to za konstrukcja słowna „wprowadzony na rynek myszy św.” Czy mamy tu może galerię handlową? Ta Msza Św. Obowiązywała do 1962r i nigdy nie była zakazana, chociaż prawdą jest, że biskupi modernistyczni ograniczali możliwość jej odprawiania. Zmiana Mszy Trydenckiej, chociaż zatwierdzona przez tzw sobór trydencki II, jest bezprawne i to pod groźbą kary. Mieli w tej zmianie udział, masoni i heretycy uczestniczący w SW II