Oswald Balzer

11 stycznia 1933 roku zmarł profesor Oswald Balzer, wybitny historyk

Tego dnia 1933 roku we Lwowie zmarł wybitny historyk, profesor Oswald Balzer

Oswald Balzer urodził się 23 stycznia 1858 roku w Chodorowie na terenie Cesarstwa Austro-Węgierskiego. W 1878 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawnym Uniwersytetu we Lwowie. Habilitował się w 1885 roku na Uniwersytecie we Lwowie. Już W 1887 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie pracował w latach 1887–1933. W 1890 roku został profesorem zwyczajnym prawa polskiego prywatnego i historii prawa polskiego.

W 1902 roku reprezentował rząd Galicji w sporze między Galicją a Węgrami o przynależność Morskiego Oka. Już po odzyskaniu niepodległości brał czynny udział w przywracaniu godła polskiego, oraz ustanawianiu nazwy nowej waluty, gdzie był gorącym zwolennikiem „złotego”.

Jako pierwszy przedstawiciel nauki, został w 1921 roku odznaczony Orderem Orła Białego. Ponadto był założycielem Towarzystwa Naukowego we Lwowie, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, oraz Akademii Umiejętności między innymi w Pradze, Petersburgu i Zagrzebiu.

Do jego największych prac należała „Genealogia Piastów” z 1895 roku, trzytomowe „Królestwo Polskie 1295-1370” wydane w latach 1919-1920, czy „Porządek sądów i spraw prawa ormiańskiego z r. 1604” wydany w 1912 roku.

Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Comments are closed.