Podczas wykopalisk archeologicznych w Canterbury odkryto mury średniowiecznego opactwa benedyktyńskiego z XIV wieku

Na terenie miasta Canterbury, w południowo wschodniej Anglii prowadzone były badania archeologiczne, podczas których odkryto mury opactwa benedyktyńskiego, założonego przez Św. Augustyna z Canterbury, datowane na XIV wiek. Fundamenty średniowiecznego opactwa odkryte zostały na terenie kampusu North Holmes, funkcjonującego przy Uniwersytecie Canterbury Christ Church.

Wszystko zaczęło się od tego, że władze Uniwersytetu Canterbury Christ Church podjęły decyzję  o zbudowaniu na terenie objętym pracami archeologicznymi supernowoczesnej placówki oświatowej, która wesprze w regionie rozwój działalności twórczej oraz branży cyfrowej, celem zapewnienia lepszej ochrony istniejących na tym terenie zabytków z okresu epoki brązu, anglosaskich oraz średniowiecznych. Na ten cel ze środków uczelni przeznaczono kwotę 12 milionów funtów. W budynku znajdować się będą Szkoła Mediów, Sztuki i Projektowania oraz Szkoła Muzyczna i Teatralna. Budowę obiektu poprzedzono tzw. wyprzedzającymi badaniami archeologicznymi, które zlecono firmie Canterbury Archaeology Trust. Podczas prowadzonych prac archeolodzy natrafili na pozostałości murów średniowiecznego opactwa Św. Augustyna., datowane na XIV wiek n.e. Władze uniwersyteckie, zdecydowały o zachowaniu części odkrytych murów i odpowiednim ich wyeksponowaniu w mającej niebawem powstać placówce, której oddanie do użytku planowane jest na wrzesień 2018 r. Posłuży do tego specjalna konstrukcja ze szkła, która przykryje odkryte średniowieczne fundamenty. Opactwo, którego szczątki zostały odkryte, zostało założone w 598 r. n.e. przez Św. Augustyna – pierwszego biskupa Canterbury. Klasztor spełniał kilka funkcji. Był mianowicie miejscem pobytu mnichów, którzy przybyli do Canterbury wraz ze św. Augustynem, jego pierwszym opatem i biskupem. Stanowił miejsce pochówku królów i arcybiskupów, których według rzymskich zwyczajów grzebano poza murami miasta.  I wreszcie spełniał również rolę dużego jak na owe czasy ośrodka kształcenia (mnisi prowadzili szkołę przyklasztorną, przekształconą w XII wieku w uniwersytet). Odnalezione ruiny klasztoru Św. Augustyna wpisane zostały niedawno na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Źródło: kentnews.co.uk

Fot.: Wikimedia Commons

Zenon Purta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*