Sondaż o Józefie Stalinie

Został przeprowadzony 2 maja z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej sondaż w sprawie Józefa Stalina i jego roli odegranej w historii Rosji. Wyniki były zaskakujące.  

Sondaż opublikowała rosyjska Fundacja Opinii Społecznej (FOM) z okazji 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej.  Według sondażu zwiększył a się liczba Rosjan, którzy pozytywnie oceniają rolę Józefa Stalina jako przywódcy ZSRR w czasach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Wychodzi na to, że co drugi Rosjanin uważa, iż Stalin jako przywódca ZSRR odegrał pozytywną rolę, w której Związek Radziecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 1941-45. Zdaniem 32 procent badanych rola pozytywna, ale mały procent  badanych bo tylko 8 procent stwierdził, że była też w niektórych przypadkach generalissimus odegrał rolę negatywną. Wyniki badań FOM pokazują, że w ciągu ostatnich 12 lat odsetek Rosjan oceniających pozytywnie rolę Stalina w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej wzrósł o 10 punktów procentowych. Przybywa także osób przekonanych, że rola Stalina w zwycięstwie ZSRR nad faszyzmem jest oceniana w Rosji prawidłowo i sprawiedliwie. Odmienne zdanie wyraziło 19 procent badanych. Sondaż przeprowadzono 2 maja w 53 regionach Rosji na próbie reprezentacyjnej półtora tysiąca osób.

Źródło: tvn24.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Marika Matusiak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*