W dniach 17 – 18 czerwca 1649 roku miała miejsce bitwa pod Zahalem

Bitwa pod Zahalem – Było to starcie w ramach tzw. powstania Chmielnickiego. Oddziały kozackie w sile około 3 tysięcy pod dowództwem pułkownika kozackiego Ilja Hołoty, zaatakowały słabsze oddziały polsko-litewskie pod dowództwem pisarza polnego Władysława Wołłowicza (ok 1200).
Wojska Rzeczypospolitej pod nieobecność Wołłowicza dowodzone były przez Waleriana Falenckiego i Jana Donowaja, zostały zmuszone do okopania się. Odpierając kilka szturmów kozackich niespodziewanie doczekały się odsieczy, która w sile 150 dragonów i 200 piechoty niemieckiej uderzyła na tyły mołojców. Dzięki temu posunięciu okopane oddziały ruszyły do ataku, zadając ogromne straty wojskom kozackim. Zginęło około 1600 kozaków, a ich dowódca poniósł śmierć.

Inne źródło mówi o ataku 4 chorągwi jazdy kozackiej pod Samuelem Smólskim, które rozbiło lewe skrzydło wojsk kozackich

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*