11 października 1943 roku został zamordowany Jan Mosdorf

Tego dnia 1943 roku został zamordowany Jan Mosdorf

Jan Mosdorf to publicysta i doktor filozofii, działacz Obozu Wielkiej Polski, prezes Młodzieży Wszechpolskiej oraz przywódca Obozu Narodowo-Radykalnego. Rozstrzelano go za pomoc Żydom.

We wrześniu 1939 roku Jan Mosdorf pomagał budować schrony przeciwlotnicze. Podczas okupacji wrócił w szeregi działającego w konspiracji Stronnictwa Narodowego. Był członkiem centralnego wydziału propagandy Zarządu Głównego SN, był też czynny w tworzących się strukturach wojskowych – późniejszej Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW).

W lipcu 1940 roku został aresztowany przez Gestapo i osadzony na Pawiaku. 6 stycznia 1941 roku został wysłany do obozu Auschwitz-Birkenau. W obozie Mosdorf pomagał innym więźniom bez względu na narodowość czy poglądy polityczne. Należał do liczącej około 100 osób konspiracyjnej
organizacji narodowej.

Jan Mosdorf za pomoc niesioną Żydom został rozstrzelany 11 października 1943 roku po tym jak doniósł na niego jeden z Białorusinów. W chwili śmierci miał 39 lat jego symboliczna mogiła znajduję się na starym Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Comments are closed.