15 maja 1807 roku miała miejsce bitwa pod Strugą

Tego dnia 1807 roku miała miejsce bitwa pod Strugą

Bitwa pod Strugą rozegrała się pomiędzy polskimi ułanami z Legii Polsko-Włoskiej a wojskiem pruskim. Była to pierwsza potyczka ułanów z wojskami pruskimi na Śląsku, w której około 280 ułanów pokonało przeważające siły pruskie pod dowództwem majora Losthina (około 1400 żołnierzy i 4 działa). Szarża ułanów rozbiła jazdę prusaków i zmusili ich do odwrotu. Do niewoli wzięto około 800 żołnierzy pruskich.

Comments are closed.