Henryk III Walezy

18 lutego 1574 roku do Krakowa przybył Henryk III Walezy, pierwszy elekcyjny król Polski

Tego dnia 1574 roku do Krakowa przybył pierwszy elekcyjny król Polski Henryk III Walezy, gdzie został uroczyście przywitany

Henryk III Walezy został uroczyście przywitany wjeżdżając do Karkowa jako pierwszy elekcyjny król Polski 18 lutego 1574 roku.

Wszyscy senatorowie zebrani z Polski, Litwy i wszystkich ziem Rzeczypospolitej wyprowadzili z miasta ogromne swoje roty, które szeroko i daleko rozwinięte przedstawiały widok wielkiego i ślicznego wojska. Chorągwie te były kosztownie odziane, odznaczające się doborem pięknością uzbrojenia i koni […]. Poczty senatorów składały się nie tylko z ich chorągwi, albowiem przyłączyła się do nich jeszcze nieskończona moc szlachty i urzędników królestwa.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*