19 grudnia 1805 roku powstało Liceum Krzemienieckie

Tego dnia 1805 roku powstało Liceum Krzemienieckie na Wołyniu

Liceum Krzemienieckie to polska szkoła istniejąca w latach 1805-1831 w Krzemieńcu, na Wołyniu. Jej założycielem był Tadeusz Czacki, a jej pierwszym dyrektorem został Józef Czech. Pełniła nie tylko rolę oświatową, ale także i kulturalną. Do 1819 roku funkcjonowała pod nazwa Gimnazjum Wołyńskie, później wraz z wzrostem jej rangi zmieniła swoją nazwę na Liceum Krzemienieckie.

Liceum było ważnym ośrodkiem kultury na Wołyniu, zwanym także Atenami Wołyńskimi. Po upadku powstania listopadowego zostało ono zamknięte przez władze carskie. Placówkę tą reaktywowano ponownie w 1922 roku. Niestety i tym razem liceum szybko zostało zamknięte, bo już w 1939 roku.

Tradycje Liceum Krzemienieckiego kontynuuje dzisiaj XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie.

Comments are closed.