Wojna Szczecina ze Stargardem

22 lutego 1460 roku rozegrał się krwawy akt zapomnianej wojny Szczecina ze Stargardem

Tego dnia 1460 roku rozegrał się krwawy akt zapomnianej wojny Szczecina ze Stargardem

Wojna Szczecina ze Stargardem była konfliktem o handel morski w latach 1454-1464. Genezy tego niecodziennego starcia należy szukać jeszcze w XIII wieku, kiedy to w wyniku podziału Pomorza Stargard znalazł się w księstwie wołogoskim, a Szczecin, rzecz jasna, w księstwie szczecińskim. Wkrótce potem książęta szczecińscy przestali respektować prawa kupców ze Stargardu do swobodnego handlu na rzece Inie i korzystania z jej ujścia. Stargardczycy interweniowali co prawda u swego księcia, który potwierdził prawa swoich poddanych, ale nie zmieniło to ogólnej sytuacji.

Na kolejny cios Szczecinian wymierzony w stargardzkich kupców należało czekać do początku XV wieku. W tym okresie Szczecin uzależnił od siebie wszystkie okoliczne miasta poza niepokornym Stargardem, który swoją potęgę oparł na handlu pszenicą.

Z tego powodu Szczecinianie chcieli wymóc na księciu Świętoborze zablokowanie eksportu pszenicy poza księstwo (port należący do Stargardu położony był w księstwie szczecińskim, mimo że samo miasto administracyjnie wchodziło w skład księstwa wołogoskiego). Stargardczycy dostrzegli niebezpieczeństwo w poczynaniach Szczecinian. Otwarty konflikt stawał się coraz bardziej realny.

Ostatecznie rozpoczął się w 1454 roku, ponownie od uderzenia Szczecinian, którzy zniszczyli stargardzki port w ujściu Iny. Stargardczycy interweniowali u swojego księcia, który przyznał rację swoim poddanym. Do kolejnego ataku na port doszło cztery lata później. Tym razem spotkało się to z wyraźną reakcją Stargardu, który wysłał na Morze Bałtyckie swoje statki w celu atakowania floty wrogiego miasta. Do starć dochodziło także na lądzie, gdzie przybierały one charakter okradania zwaśnionych kupców przez stronę przeciwną.

22 lutego 1460 roku Stargardczycy, mając poparcie swojego księcia, napadli na szczecińskie przedmieścia paląc Most Cłowy i mordując sześciu strażników, a kilkudziesięciu biorąc do niewoli. Odpowiedzią szczecinian miał być szturm na Stargard z czerwca tego samego roku, który, z powodu czujności strażników, nie powiódł się.

Wyczerpane konfliktem miasta podpisały pokój w listopadzie 1464 roku.

Fot. Wikimedia Commons

Comments are closed.