25 czerwca 1908 roku urodził się Piotr Mynarski

Piotr Mynarski urodził się 25 czerwca 1908 roku. W 1929 roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym na Politechnice Lwowskiej. Uzyskał uprawnienia pilota szybowcowego i pracował w Aeroklubie Lwowskim. W latach 30. był instruktorem szybowcowym, kierownikiem Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowej oraz pilotem doświadczalnym w Instytucie Techniki Szybownictwa we Lwowie. Podczas II wojny światowej mieszkał we Lwowie, a od 1941 roku włączył się w konspirację w szeregach Armii Krajowej. W 1943 roku trafił do aresztu, w którym przebywał do 1945 roku. Po wojnie został przesiedlony do Bytomia. Na Śląsku pracował jako pilot fabryczny w Instytucie Szybownictwa w Bielsku i oblatywał pierwsze powojenne prototypy polskich szybowców. Zmarł w 1986 roku w Bielsku-Białej.

Jan Lewandowski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*