7 czerwca 1457 roku odbył się tryumfalny wjazd do Malborka

Tego dnia 1457 roku król Polski i wielki książę litewski Kazimierz IV Jagiellończyk wjechał triumfalnie na zamek w Malborku

Tryumfalny wjazd do Malborka miał miejsce podczas wojny trzynastoletniej. Zamek został zakupiony od dowódcy czeskich najemników Ulryka Czerwonki za kwotę 190 000 florenów (ok. 660 kg złota).

Czesi posiadali zamek w zamian za zaległy żołd, z którego wypłatą zalegał zakon. Twierdza w czasach średniowiecznych nigdy nie została zdobyta w walce.

Comments are closed.