Gniezno: archeolodzy odkryli fundamenty siedziby Mieszka I

Na Wzgórzu Lecha w ciągu ostatnich dni został odkryty fragment murów pochodzący z okresu przedromańskiego. Według archeologów może to być fragment fundamentów książęcego palatium.

Przy kościele św. Jerzego od dwóch tygodni prowadzone są prace archeologiczne pod nadzorem Muzeum Początków Państwa Polskiego. Dzięki wsparciu miejscowego samorządu, a także kilku firm, prace konserwatorskie zaczęły przynosić pierwsze efekty.

Najcenniejszy obiekt to relikt architektoniczny, który jest murem posiadającym strukturę przedromańską, czyli taką, w jakiej budowano w X w. i pierwszej połowie XI w.

Znalezisko to pozwala pozytywnie patrzeć na dalsze poszukiwanie gnieźnieńskiego palatium. Relikt muru pochodzi z horyzontu czasowego palatium i jest to przedmiot badaczy. Fragment tego muru posiada spore podobieństwo do obiektu, który został odkryty przy rotundzie przedromańskiej, znaleziony niegdyś w pobliżu katedry gnieźnieńskiej. Rotunda ta pochodzi z X w. Naukowcy mają tutaj do czynienia z dobudówką czyli aneksem mającym charakter szczególny – znajdowały się tutaj bowiem relikwie św. Wojciecha, patrona Polski.

Krąży hipoteza, że kościół pw. św. Jerzego położony jest ok. 100 m na północ od katedry na Wzgórzu Lecha był wzniesiony na fundamentach siedziby książęcej. Wskazują na to zachowane na murach i odsłonięte ociosane kamienie. Prace wykopaliskowe prowadzone w tym roku są kontynuacją działań z 2010 r.

Jeżeli naprawdę okaże się, że to aneks przy kaplicy pałacowej, to można stwierdzić, że jest to miejsce w którym mogły być przechowywane relikwie Pięciu Braci Męczenników ( Benedykt, Jan, Izaak, Mateusz i Krystyn ). Z zapisków Kosmasa wynika, że zostały wywiezione przez księcia czeskiego Brzetysława z innego kościoła, niż relikwie św. Wojciecha i Radzyma Gaudentego. Odkryte fundamenty znajdują się dość płytko, ok. pół metra pod powierzchnia ziemi. Przyczyną tego jest fakt, iż przez wieki obszar Wzgórz Lecha był wiele razy niwelowany.

W trakcie prac odkryto także fragment muru fundacji arcybiskupa Jana Laskiego z XVI w., odgradzający teren tzw. Bożej Roli, czyli cmentarz, który znajdował się na Wzgórzu Lecha, gdzie wznosiła się również jego kaplica grobowa pw. Św. Stanisława.

Tomasz Janiak, archeolog z MPPP poinformować, że w przyszłym roku są planowane prace konserwatorskie w kościele św. Jerzego. Będzie to doskonała okazja, by ruszyć z pracami archeologicznymi wewnątrz świątyni.

Może w tym roku uda się dowiedzieć czegoś więcej na temat kurhanu, który został ujawniony dawno temu pod fundamentem kościoła św. Jerzego. Oczywiście chodzi o kurhan grobowy z okresu sprzed Mieszka I, a więc pogańskiego.

Na konferencji, która zostanie zorganizowana we wrześnio tego roku w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, naukowcy zaprezentują wyniki oraz założenia związane z hipoteza, a także ustalenia poczynione podczas tegorocznych prac wykopaliskowych.

Źródło: gniezno24.com   
Fot. Wikimedia Commons                                                                                Karolina Deska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*