IV Międzynarodowa Konferencja Kresowa „Oświata i nauka na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku”

Organizowana przez Muzeum Górnośląskie Międzynarodowa Konferencja Kresowa od czterech lat przybliża słabiej dotąd penetrowane i rzadziej popularyzowane aspekty historii wschodnich województw II Rzeczypospolitej. Podejmuje problematykę ich historii i wielokulturowości, każdego roku zwracając uwagę na bogactwo „kresowych tematów”.

Tematem konferencji zorganizowanej w 2014 roku była rola kobiet na Kresach Wschodnich. Rok później dyskutowano na temat mitów i stereotypów w odniesieniu do problemów kresowych. Kontynuując projekt, w tym roku we współpracy z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Górnośląskie zachęca do włączenia się w dyskusję nt. oświaty i nauki na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku.

Celem zasadniczym prelegentów będzie nie tylko zwrócenie uwagi na tematy związane z rozwojem nauki i oświaty na Kresach Wschodnich, ale również na ich kontynuację w warunkach powojennego państwa polskiego – przy uwzględnieniu przymusowych ekspatriacji ludności polskiej tego obszaru w latach 1945–1946. Wspólnym celem uczestników będzie refleksja nad koniecznością nie tylko przekazywania wiedzy na temat historii dawnych Kresów Rzeczypospolitej, ale też zachowania ich obrazu w pamięci pokoleń.

Tematyka obrad:

  • Oświata na Wileńszczyźnie i na Wołyniu

  • Imperatywy pracy wychowawczej na Kresach

  • Polityka oświatowa i reformy w szkolnictwie kresowym

  • Szkolnictwo wojskowe na Kresach

  • Szkolnictwo na Kresach – powojenne implikacje

  • Rozwój nauki i sztuki na Kresach

Komitet naukowy konferencji:

dr hab. prof. UAM Piotr Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec (Uniwersytet Opolski)

dr Joanna Lusek (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

dr hab. prof. UAM Piotr Łuszczykiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)

Szczegółowy program można pobrać ze strony: http://muzeum.bytom.pl/wp-content/uploads/2016/10/Program-IV-Konferencji-Kresowej.pdf

Data: 18 listopada 2016 (piątek), godz. 9.00–18.00

Miejsce: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, gmach przy ul. Korfantego 34, Sala ks. Gorczyckiego, Sala Kolumnowa

Organizatorzy: Muzeum Górnośląskie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wstęp wolny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*