Jeden z symboli w kompleksie jaskiń znalezionym w centrum Kijowa, źródło: Arkeonews

Odkryto kompleks jaskiń w centrum Kijowa. Znaleziska pochodzą z czasów wikingów skandynawskich?

Znaleziono kompleks jaskiń w centrum Kijowa, a w nich symbole Waregów, wikingów skandynawskich

Grupa badaczy odnalazła kompleks jaskiń w centrum Kijowa pod jednym ze zniszczonych budynków. Znaleziono tunele, a w nich, symbole wikingów skandynawskich – Waregów z okresu Rusi Kijowskiej, i fragmenty ceramiki. Niektóre symbole mogą pochodzić nawet z VI wieku p.n.e.

Kompleks jaskiń w centrum Kijowa prawdopodobnie z czasów wikingów skandynawskich. Potrzeba dalszych badań

Dmytro Perow, konserwator zabytków w Kijowskim Centrum Rozwoju Miasta, wraz z grupą przyjaciół w sobotę, 19 listopada 2022 roku rozpoczął eksplorację przy zniszczonym domu w centrum Kijowa. Według babci Perowa, przy starym, dużym domu, miała znajdować się jaskinia. Nikt jednak nie znał jej dokładnej lokalizacji.

Grupa badaczy z Instytutu Archeologii udała się na ekspedycję w poszukiwaniu jaskiń i odnalazła wejście. Timur Bobrowski, profesor archeologii, po spędzeniu trzech godzin na zwiedzaniu jaskini powiedział, że był

zdumiony, że taki skarb został znaleziony w centrum Kijowa.

Zespół przeszukał około 40 m jaskiń, w tym dolny kompleks, który, jak twierdzą, jest dwa razy dłuższy niż górny i bardziej rozgałęziony. Najważniejszym odkryciem, według Perowa, są symbole Rusi Kijowskiej i Waregów z wczesnego okresu państwa. W tym czasie teren ten kontrolowali Waregowie. Znaleziono także fragmenty ceramiki z późnej epoki Rusi Kijowskiej.

Nadal potrzeba dalszych badań, lecz zespół twierdzi, że niektóre symbole mogą pochodzić z VI-V wieku p.n.e. Odkryto również animistyczne przedstawienia zwierząt i symbole, w tym runę Algiz – waregoński symbol bezpieczeństwa i długowieczności.

Zajrzyj do naszych tekstów:

Waregowie – skandynawscy wikingowie

Wariagowie, Waregowie, wikingowie skandynawscy pochodzili głównie ze Szwecji. W okresie między IX a XI wiekiem osiedlili się na terenach dzisiejszej Białorusi, Ukrainy i Rosji. Byli władcami powstałego w II połowie IX wieku państwa – Ruś Kijowska.

Według przekazu Powieści minionych lat, staroruskiego latopisu opisującego dzieje państwa ruskiego do XII wieku, w 862 roku grupa Waregów osiedliła się w Nowogrodzie pod przywództwem Ruryka. Jego krewny, Oleg, w 882 roku podbił Kijów i założył Ruś Kijowską. Rusią rządziła od tej pory dynastia Rurykowiczów – potomków Ruryka I.

Źródło: Arkeonews

Comments are closed.