Znak Polski Walczącej

1 lipca 1945 roku opublikowano Testament Polski Walczącej

Tego dnia 1945 roku opublikowano Testament Polski Walczącej

Testament Polski Walczącej został napisany przez ostatniego Delegata Rządu na Kraj – Jerzego Brauna. Podsumowywał walkę Polaków o wyzwolenie spod niemieckiej okupacji i wskazywał na postulaty konieczne do zrealizowania po wojnie.

Na jego powstanie wpływ miało wiele wydarzeń. Bezpośrednią przyczyną było powołanie przez nowe władze komunistyczne Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, co miało miejsce 28 czerwca 1945 roku. Nie bez znaczenia był także proces szesnastu i wyroki dla przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Rząd Polski na uchodźstwie tracił także na znaczeniu, a na przełomie czerwca i lipca utracił uznanie Francji i Wielkiej Brytanii.

W Testamencie znalazły się postulaty opuszczenia Polski przez wojska sowieckie, zaprzestania prześladowań politycznych oraz amnestii dla więźniów. Postulował on także zjednoczenie wojsk polskich, niezależność Polski w polityce zagranicznej oraz przeprowadzenie pięcioprzymiotnikowych wyborów. W tekście znalazło się także zapewnienie, że RJN nie chce kolejnej wojny, lecz dąży do porozumienia i pojednania z narodem rosyjskim.

Dokument nie przyniósł jednak żadnego rezultatu. Władzę w państwie przejęli komuniści i utrzymywali ją przez kolejnych niecałe 50 lat.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*