12 lutego 1949 roku do rejestru zabytków polskich wpisana została wieża książęca w Siedlęcinie

Wzniesiona w drugiej dekadzie XIV w. z inicjatywy Henryka I Jaworskiego z dynastii Piastów wieża stanowi jeden z najciekawszych przykładów architektury świeckiej w Polsce oraz jeden z największych i najlepiej zachowanych obiektów tego typu na terenie Europy Środkowej. Do dnia dzisiejszego przetrwała bez poważniejszych zmian, jest w niej niewiele przekształceń i większość wnętrz wygląda tak, jak w czasie, kiedy powstały. Można w niej również zobaczyć doskonale zachowane stropy drewniane. Najstarsze w Polsce. Ekspertyzy dendrochronologiczne pozwoliły ustalić, że drzewa, z których wykonano belki nad parterem i I piętrem ścięto w roku 1313, natomiast te, których użyto do wykonania belek nad II i III piętrem rok później.

Niewątpliwie najwspanialszy element wyposażenia wieży stanowią średniowieczne malowidła zdobiące południową ścianę jej dawnej wielkiej sali. Są one najstarszymi w dzisiejszych granicach Polski malowidłami ściennymi o tematyce świeckiej i jedynymi na świecie, zachowanymi in situ, przedstawiającymi sir Lancelota z Jeziora, najsłynniejszego z rycerzy Okrągłego Stołu. Nieznany nam z imienia artysta, pochodzący najprawdopodobniej z terenów północno-wschodniej Szwajcarii, ukazał w nich dwa z najważniejszych epizodów z życia sir Lancelota. Dolny pas malowideł przedstawia wydarzenia, które dały początek dniom jego chwały, górny – dzieje jego moralnego upadku i w rezultacie upadku całego królestwa Logres.

Wieża ze swymi unikatowymi malowidłami, które dzięki kompleksowej konserwacji przeprowadzonej w roku 2006 są obecnie w bardzo dobrym stanie, jest jednym z najważniejszych zabytków polskiego i europejskiego średniowiecza.

Katarzyna Ogrodnik-Fujcik

Fot.: Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*