Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

12 marca 1920 roku Ruska Ludowa Republika Łemków została zlikwidowana przez Wojsko Polskie

12 marca 1920 roku Ruska Ludowa Republika Łemków została zlikwidowana przez Wojsko Polskie

Było to niewielkie państwo łemkowskie, które powstał w wyniku rozpadu Austro-Węgier. Istnienie republiki proklamowano pod koniec 1918 roku we Florynce. Na konferencji paryskiej delegacja Łemków, złożona z ks. Mychajły Jurczakewycza, dr Aleksandera Cichańskiego oraz dr Jarosława Kaczmarczyka, domagała się przyłączenia „Republiki” do Czechosłowacji na zasadzie autonomii. W lutym 1919 roku aresztowano przywódców Ruskiej Republiki Ludowej Łemków, sądzono ich pod zarzutem zdrady stanu a następnie uniewinniono. Republika została zlikwidowana przez wojska polskie, co ostatecznie potwierdził w 1921 traktat ryski. 

  • Artur Pocielej

    Można o źródło? Znam datę 6 stycznia 1921 aresztowania Jarosława Kaczmarczyka. Natomiast jaka była forma wojskowej likwidacji? Czy to nie po prostu przymusowy pobór do wojska w związku z wojną z sowietami?

PartnerzyPrzewiń do góry