Prusy królewskie

16 marca 1569 roku wydano dekret inkorporujący Prusy Królewskie do Korony

Tego dnia 1569 roku król Polski Zygmunt II August wydał dekret inkorporujący Prusy Królewskie do Korony

Dekret inkorporujący Prusy Królewskie do Korony doprowadził do zjednoczenia z koroną Prus Królewskich, a przedstawiciele stanów pruskich zyskali prawo do zasiadania w sejmie i senacie.

Comments are closed.