24 maja 1543 roku zmarł Mikołaj Kopernik

Tego dnia 1543 roku zmarł Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik był wybitnym polihistorem renesansu, zajmował się między innymi astronomią, matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem oraz tłumaczem. Jego rewolucyjnym dziełem była praca De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich), przedstawiająca szczegółowo i w naukowo heliocentryczną wizję Wszechświata.

Na owe czasy dzieło Kopernika stanowiło przewrót w nauce i ówczesnym światopoglądzie. Niestety dzieło nie przypadło do gustu władzom kościelnym. Protestanci potępiali tę pracę, a katolicy wciągnęli na indeks ksiąg zakazanych, gdzie przebywała aż do 1757 roku.

Równie wybitne osiągnięcia dokonał w ekonomii. Jego bardzo ważnymi, a zapomnianymi dzisiaj dziełami był „Traktat o monetach” i „Sposób bicia monety”. Opisywał w nich m.in. psucie pieniądza.

Comments are closed.