29 maja 1565 roku zmarł Mikołaj Radziwiłł „Czarny”

Tego dnia 1565 roku zmarł Mikołaj Radziwiłł „Czarny”

Mikołaj Radziwiłł „Czarny” urodził się 4 lutego 1515 roku. Stworzył potęgę rodu Radziwiłłów. Wraz z bratem Mikołajem Radziwiłłem Rudym byli najbardziej wpływowymi osobami na Litwie. Piastował urząd marszałka wielkiego litewskiego, kanclerza wielkiego litewskiego i wojewody wileńskiego. W 1547 roku uzyskał od cesarza tytuł książęcy.

Po jego śmierci nuncjusz papieski napisał: „Tak oto umarł najbardziej wpływowy człowiek w tym kraju, bez którego zgody nic nie mogło się wydarzyć”

Comments are closed.