3 maja 1439 roku zawiązała się konfederacja Spytka z Melsztyna

Tego dnia 1439 roku w Nowym Korczynie została zawiązana konfederacja Spytka z Melsztyna

Konfederacja Spytka z Melsztyna zawiązała się w Nowym Korczynie. Zawiązało ją 168 przedstawicieli rycerstwa ziemi krakowskiej, sandomierskiej, lubelskiej i Rusi, z udziałem przedstawicieli Wielkopolski i stronników królowej Zofii Holszańskiej. Celem jej było ograniczenie wpływów biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, który był faktycznym władcą w okresie małoletniości króla Władysława III Warneńczyka.

Zajrzyj też tu: Wykup księstwa siewierskiego, przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, w relacji Jana Długosza

Siły konfederatów były jednak z byt słabe, co spowodowało, iż stronnicy królowej odstąpili Spytka. Dzięki czemu wojska królewskie wysłane z rozkazu Oleśnickiego, rozprawiły się z nimi w bitwie pod Grotnikami.

Fot. Wikimedia Commons

Comments are closed.