18 grudnia 1528 roku odbyła się elekcja vivente rege Zygmunta II Augusta

Tego dnia 1528 roku odbyła się elekcja vivente rege Zygmunta II Augusta na króla Polski

Elekcja vivente rege Zygmunta II Augusta na króla Polski miała miejsce podczas Sejmu w Piotrkowie. Zygmunt I Stary wraz z Boną wpłynęli na senatorów i posłów, aby Ci obrali ich syna królem jeszcze za życia panującego. Taki obrót sprawy wywołał wzburzenie wśród sporej części szlachty i już na sejmie koronacyjnym w 1530 roku Zygmunt Stary został zmuszony do wydania uniwersału podkreślającego jednorazowość elekcji vivente rege.

Comments are closed.